Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Dit beleid is van toepassing op de website Buonissimo-club.com – Buonissimo-club.eu en alle subdivisies. De Website hieronder vernoemd slaat op beide bovenvermelde domeinnamen.

Datum van inwerkingtreding 7 november 2019

We gebruiken uw gegevens ook om ervoor te zorgen dat onze services werken zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die u aan ons rapporteert. We gebruiken uw gegevens ook om verbeteringen door te voeren in onze services. We delen geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden door adverteerders, zoals uw naam of e-mailadres, tenzij u ons hierom verzoekt.

Websiteprocedures

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop we – Buonissimo Club”, met maatschappelijke zetel te 9800 Petegem aan de Leie (België), Leiemeersstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0734.507.259 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0734.507.259.de gegevens die u – de gebruiker van de website aan ons overmaakt wanneer u deze website bezoekt, gebruiken en beveiligen.

U moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website. We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw land en uw profiel.

In principe vragen we aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Automatisch ingezamelde informatie

Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de website die u bezoekt, de websitepagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden, en om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien nodig en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

Cookies en web beacons: zie ook onze rubriek cookies

Om te garanderen dat onze website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de website te vergemakkelijken, kunnen we – of onze dienstverleners– gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee we het aantal gebruikers kunnen tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee we toegang krijgen tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. We kunnen deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in onze systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. We gebruiken deze informatie om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de website en om het nut en de doeltreffendheid van de website te verzekeren.

U kunt in verschillende browsers voor kiezen om cookies uit te schakelen. Het is wel mogelijk dat u bepaalde delen van de website niet kunt raadplegen zolang cookies in uw browser uitgeschakeld zijn.

Gebruikte informatie

We kunnen niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de websitegebruikers en het gebruik van de website te genereren en deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan uw identiteitsgegevens of andere persoonsgegevens.
We bewaren de verzamelde gegevens voor kortere of langere perioden afhankelijk van wat de gegevens zijn en hoe we ze gebruiken.

Iedere klant kan op ieder moment een verzoek indienen om zijn gegevens te raadplegen of verwijderen. In geval van verwijdering, volgen we een verwijderingsprocedure om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en volledig worden verwijderd van onze servers of alleen in geanonimiseerde vorm worden bewaard. We proberen ervoor te zorgen dat onze website voorkomt dat gegevens per ongeluk of kwaadwillend worden verwijderd. Daarom kan het zijn dat er enige vertraging zit tussen de aanvraag en effectieve verwijdering van data.

Europese vereisten

Indien de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU) van toepassing is op uw gegevens, bieden we de in dit beleid beschreven opties, zodat u gebruik kunt maken van het recht op inzage om uw gegevens te updaten, te wissen en de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om de gegevens te exporteren naar een andere service.

Voor meer details zie ook onze rubriek GDPR beleid

Andere aangelegenheden

Veiligheid

We doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Hiervoor doen we beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die we onder ons hebben wordt beveiligd.

Helaas kunnen we geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

Onze website is voorzien van sterke beveiligingsfuncties die uw gegevens voortdurend beschermen. We werken er hard aan u en onze website te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

  • We gebruiken versleuteling om uw gegevens privé te houden tijdens de overdracht.
  • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Buonissimo Club, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Iedereen met deze toegang is onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kan worden bestraft of ontslagen als hij of zij niet aan deze verplichtingen voldoet.

Andere websites

Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Buonissimo club draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. Kijk dus zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na en schat zelf in hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Wijzigingen aan het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid te allen tijde wijzigen of aanvullen, om welke reden dan ook, We vermelden altijd de datum waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Raadpleeg deze pagina dus regelmatig, zodat u altijd op de hoogte bent.

Kennisgeving

We zijn bekommerd om uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

Algemene doeleinden

Waar nodig verwerken we uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) de afhandeling van uw online bestelling(en) (ii) een eventuele sollicitatie, (iii) de uitbouw van onze opdrachten; (iv) om u te informeren over onze andere goederen en/of diensten.

Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden kunnen we overgaan tot de verwerving van persoonlijke informatie met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam en adres), uw loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een cv staat.

Directe marketing en communicatie met derden

Buonissimo Club beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden zullen meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u ons hiertoe voorafgaand uw expliciete toestemming heeft gegeven.

Als u Buonissimo Club uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (info@buonissimo-club.com), een brief te sturen naar Leiemeersstraat 77,9800 Petegem-aan-De-Leie (België).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld is Buonissimo Club.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons kosteloos vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door ons een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te sturen via mail: info@buonissimo-club.com.

Zodra we uw bericht ontvangen zullen we snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle toepasselijke wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Buonissimo Club uitsluitend bevoegd zijn.

 

FREE SHIPPING OVER 100€

Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn om deze website te bezoeken.